İSTANBUL HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN +90 212 517 6 885

Duyurular

Yabancı Haklarını Koruma Derneği

Türkiye Cumhuriyetinde Kaçak Yaşayan Yabancıların Dikkatine !

- +

Yabancı Hakları

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE KACAK YAŞAYAN YABANCILAR

 

Ülkemizde her gecen gün kacak yaşamaya başlayan ülkelerin içinde en çok Türkmenistan ,ağırlıkta olmakta, bu kacak yaşamak hem insanların kendisine ,hem de Türkiye ekonomisine zarar vermektedir.

Kacak yerleşimin önüne nasıl geçilir ,ve ne yapabiliriz ,6458 sayılı kanun yabancı insanlara ,bir cok hak verdiği gibi ,bazı konularında ,önüne geçerek ,kacak yaşantıyı ,daha çok kamçılamış bulunmaktadır.

Vize ihlali yapan ( kacak bulunan ) yabancılar ,yakalandıkları zaman ,sulh hukuk mahkemesine ,binlerce dolar,ödeyerek,mahkeme kararınca ,onbeş gun içinde ülkeyi ,terk et kararı ile yabancılar geri gönderme merkezinden ,serbest ,bırakılmakta, ülkeyi terk etmeyerek ,kacak yaşamaya ,devam etmektedir.

Türkmenistan ülkesi vatandaşların ,encok kacak yaşaması konusunda ,tek bir sorun ,Türkmenistan devletin uygulamış olduğu politika ,kendisi ,halkına ,yurt dişi çıkış yasakları ,sistemi, bu sistem üzerine ,Turkmenistan uyruklu yabancılar ,ülkelerine gitmemekte , kacak yaşamakta ,yada ,her hangi ülkesinde ,sorunlar varmış ,gibi göstererek ,sığınmacı ,olarak ,Türkiye Cumhuriyetinde kalmaya devam etmektedir.

Geçici sığınma hakkı verilen yabancılar ,ilerleyen günlerde ve yıllarda Türkiye Cumhuriyetin ,araştırmaları ,sonucunda ,sığınmacılık statüsü ,geçerli olmadığı anlaşildiginda, yabancı şahsa ,ülkeden çıkış temin edilerek ,Türkiye Cumhuriyetinde ,giriş yasakları uygulanmaktadır.

sığınmacılık statüsü, altında Türkiye Cumhuriyetinde ,yaşamak ,isteyen yabancı şahıslar, dikkat etmesi ,gerken   husus,yalan yere ,bilği vermeleri,hic kaçınılmaz gerçekler ortaya çıktığında,sınır dışı olabıleceklerı gibi,süresiz Türkiye Cumhuriyetine girmeleri ,engellenecektir.

Bazı madıı,çıkar için uğraşan kuruluşlar,kacak yabancıya sığınma yoluna teşvik etmekte ,olup,sırtlarından bınlerce dolarlar kazanmaktadır.

Sonucu kimse düşünmeden ,o anda kurtuluş gibi ,gözüken ,yaklaşim, daha sonra ,üzüntü,ve zor bir yaşam olarak ,yabancı şahsın önüne telafisi olmayan ,sorunlar yaşanabilir,gerçek dişi sığınmacılık sonuçta en çok Türkmenistan ,Özbekistan ,gibi ülke vatandaşlarında yaşanmakta,

Bu sistemin yalnız ,yabancı için ,Türkiye Cumhuriyetinde ,zaman kazandırmaktan ,başka bir konu olamaz,ülkesine bu zaman içinde cıkmasi yasaktır.ailesini,çocuklarını ,yakınlarını göremez ,bu yaklaşim,ve yanlış bilği ,doğru bir yaklaşim olamaz ,her zaman yanlış bilği sizlere ,hem madii,ve manevii,zararlarverebilir.

Türkiye Cumhuriyetinde sınır dışı olmuş yabancı ,illegal,yollarda, tekrar ,Türkiye Cumhuriyetine girmekte , yakalana ,kadar ,kacak yaşamaya devam etmektedir.

Kolluk güçlerine yakalandıkları ,zaman ,sulh hukuk mahkemesine ,aracılara ,binlerce dolar ödeyerek ,çıkışı sağlanmaktadır.

6458 sayılı uluslar arası koruma kanunu, İdari itiraz ve yargı yolu

MADDE 80 – (1) Bu Kısımda yazılı hükümler uyarınca alınan kararlara karşı idari itiraz ve yargı yoluna başvurulduğunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak 68 inci, 72 nci ve 79 uncu maddelere göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.
 2. b) İdari itiraz sonucu alınan karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Kararın olumsuz olması hâlinde, ilgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.
 3. c) Bakanlık, verilen kararlara karşı yapılan idari itiraz usullerini düzenleyebilir.

ç) 68 inci maddede düzenlenen yargı yolu hariç olmak üzere, 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde alınan kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün, alınan diğer idari karar ve işlemlere karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde, ilgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yetkili idare mahkemesine başvurulabilir.

 1. d) 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.
 2. e) İtiraz veya yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede kalışına izin verilir.

Acık ve net olarak belirlenmiş,ve aynı husuta68- 72-79 maddeler acıklamasi

Başvuru sahiplerinin idari gözetimi

MADDE 68 – (1) Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.

(2) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınması istisnai bir işlemdir. Başvuru sahibi sadece aşağıdaki hâllerde idari gözetim altına alınabilir:

 1. a) Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu bilgilerinin tespiti amacıyla
 2. b) Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla
 3. c) İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların belirlenemeyecek olması hâlinde

ç) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması hâlinde

(3) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir. İkinci fıkrada belirtilen hâllerde; idari gözetim altına alınmadan önce, 71 inci maddede belirtilen ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğünün yeterli olup olmayacağı öncelikle değerlendirilir. Valilik, idari gözetim yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde, idari gözetim uygulanır.

(4) İdari gözetim kararı, idari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içerecek şekilde idari gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu ve itiraz usulleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

(5) Başvuru sahibinin idari gözetim süresi otuz günü geçemez. İdari gözetim altına alınan kişilerin işlemleri en kısa sürede tamamlanır. İdari gözetim, şartları ortadan kalktığı takdirde derhâl sonlandırılır.

(6) İdari gözetimin her aşamasında, kararı alan makam tarafından, idari gözetim sonlandırılarak, 71 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin veya başka tedbirlerin yerine getirilmesi istenebilir.

(7) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

(8) İkinci fıkra uyarınca idari gözetim altına alınan kişi, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere ziyaretçi kabul edebilir. İdari gözetim altına alınan kişiye yasal temsilcisi, avukat, noter ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileriyle görüşme imkânı sağlanır.

MADDE 72 – (1) Başvuru sahibi;

 1. a) Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse,
 2. b) Kendi adına başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra, başvurunun herhangi bir aşamasında haklı bir neden göstermeksizin veya başvurunun reddedilmesinin ardından farklı bir gerekçe öne sürmeksizin ayrı bir başvuru yapmışsa,
 3. c) 73 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,

ç) 74 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,

başvurusunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumların, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkması hâlinde değerlendirme durdurulur.

(3) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

 

Hızlandırılmış değerlendirme

MADDE 79 – (1) Başvuru sahibinin;

 1. a) Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, uluslararası korumayı gerektirecek konulara hiç değinmemiş olması,
 2. b) Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,
 3. c) Kimliğinin ya da uyruğunun tespit edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya da seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmesi veya elden çıkarması,

ç) Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında olması,

 1. d) Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya da engellemek amacıyla başvuruda bulunması,
 2. e) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle Türkiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,
 3. f) Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunması,

hâllerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilir.

(2) Başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün içinde mülakat yapılır. Başvuru, mülakattan sonra en geç beş gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Bu maddeye göre değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.

(4) Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez

MADDE 79 – (1) Başvuru sahibinin;

 1. a) Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, uluslararası korumayı gerektirecek konulara hiç değinmemiş olması,
 2. b) Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,
 3. c) Kimliğinin ya da uyruğunun tespit edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya da seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmesi veya elden çıkarması,

ç) Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında olması,

 1. d) Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya da engellemek amacıyla başvuruda bulunması,
 2. e) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle Türkiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,
 3. f) Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunması,

hâllerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilir.

(2) Başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün içinde mülakat yapılır. Başvuru, mülakattan sonra en geç beş gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Bu maddeye göre değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.

(4) Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez

Hızlandırılmış değerlendirme

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi

MADDE 57 – (1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.

(2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

(3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

(4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

(5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

(7) İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

Geri gönderme merkezleri

MADDE 58 – (1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.

(2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri işlettirebilir.

(3) Geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, devri, denetimi ve sınır dışı edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil işlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler

MADDE 59 – (1) Geri gönderme merkezlerinde;

 1. a) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,
 2. b) Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,
 3. c) Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,

ç) Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,

 1. d) Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

(2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.

Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi

MADDE 60 – (1) Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.

(2) Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.

(3) Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir.

(4) Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.

(5) Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

 

 

Kanunlarda acık ve net olarak belirlenmiştir.

Yabancı ülke vatandaşların ,maddi ve manevi kayıpları ,göz önünde bulundurulursa 6458 sayılı kanun bununda önlemini almiş, gerekli tedbirlerle, kanunlarla açıkça net olarak ,belirtilmiş ,Türkiye Cumhuriyetinde kolluk güçlerin ,gayreti ve mücadelesi ile ,Türkiye Cumhuriyetinde ,kacak illegal yabancılar için ,bir uygulamaya geçilmiş ,yakalanmaları için her türlü tedbirler ,alınmış bulunmaktadır .

01/01/2015 yılı yabancı ülke vatandaşları ,için ,zor bir yıl beklemekte ,ikametgah işlemlerini, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklardan ,alınmalı , daha sonra ikametgah ikamet işlemleri Türkiye de makamlara müracaat yapacaklardır.

Yabancılar şubesi geri gönderme merkezi. vize ihlali yapan ,ve illegal yollarla gelmiş yabancılar bulunmakta, yabancıların ,birçok işlemleri mahkemelere intikal ederek ,kanun hükmündeki gibi ,15 gün içinde karara bağlamakta

Kanun gereği hastalık raporu verilmeyen bir çok ,yabancı ,maduriyet olduğunu beyan etmesi mahkeme kararı ile ,göz altı kararları sonlandırılarak ,yabancılar geri, yabancılar şubesi ğönderme merkezinden serbest ,bırakılmakta,

Bu konuda kolluk güçlerin ve göz altına alan, makamın ,yapacak , uygulama ,bulunmamakta,6458 sayılı kanunda ,mahkeme kararları , kesindir.

Çıkış işlemi yapan yabancı ülkesinde herhangi bir sorun olmasa bile ,sığınma talebinde ,bulunuyor ,yada kacak yaşamaya devam ediyor.

Bu sorunlar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti, kolluk, güçleri, illegal olarak ülkemizde ,yaşayan yabancı ile ,mücadele etmek zorunda kalacak, Türkiye Cumhuriyetin ,illegal yollarla gelen yabancı ve kacak kalan yabancılar hem ülke ekonomisine hem bir çok zor durumda kalmasına neden olmakta ,bu şekildeki sorunlara çözüm bulunmazsa ,kacak yaşayan yabancı sayısı artacaktır.

Ülkemizde kalan yabancı her zaman Türk halkı misafir seven bir halktır, 6458 sayılı kanunda ,hudut kapılarında ,vize ihlali yapmış yabancı yasak uygulaması yapılamaz diye kanunda belirtildiği halde ,yabancı ülke vatandaşların bazıları bu kanuna uymamaktadır.

Örneğin Türkmenistan ve Özbekistan ülkesinde ,her hangi bir iç karışıklık diktatörlük bulunmamakta ,ülkede çalışacak ,insan sayısı kalmadığı için ,Başka ülkelerde ,kacak kalıpta, gelen vatandaşlarına , bir yıl ile bir buçuk yıl yasak uygulanmakta,

Eyer yabancı ülke vatandaşı, başka bir devlette ve ülkede yasalar içinde ,kalıyorsa ,yasak uygulaması yapılmamaktadır.

Yasak uygulamaları ,üzerine ,Özbekistan ve Türkmenistan uyruklular,Türkiye Cumhuriyetinde ceza ödeyip çıkmak ,istememektedir .

Yasa dışı kalmaya kacak olarak calişmaya devam etmekteler bu sorunlar ,kendi ülkelerinden ,gelen yakınlarını ,Türkiye Cumhuriyetinde kacak kalmaya zorlamakta ,aynı kaderi ,paylaşmaktadır.

İlerleyen zamanlarda yakalanarak ,Kumkapı yabancılar şubesi geri gönderme merkezi göz altına alınarak ,sınırdışı işlemleri ,başlamakta, bu sırada rant peşinde ,olan şahıslar devreye ,girerek madii kazanç peşine ,düşmekte ,ve kurtulmak isteyen yabancı rantçıların eline mahkum olmaktadır.

Geçici ,olarak sınır dışı olmaktan kurtulan ,yabancı uyruklular ,ilerleyen zamanlarda ,nasıl bir uygulamaya maruz kalacaklarını bilmeden ,binlerce dolar parasını o rantçılara ödemek zorunda kalmakta,

Bugünlerde alınan duyumlarda ,İstanbul Kumkapı yabancılar geri gönderme merkezinde ,yabancılar üzerinde ,rant kavgasi başlamış bile ,bu kavga ilerleyen günlerde şiddetleneceği de belli şimdiden ,

Bu konuda yabancılar şubesi müdürlüğü ve Göç idaresi genel Müdürlüğü ,önlem alacağını bilmekteyiz

, Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme

Madde 48. Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi

bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.

 

Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması;

 

Madde 63. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına

ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer

yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar.28

 

(Ek: 2/5/2001-4667/40 m.) Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu

kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve

yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.

 

(Değişik: 23/1/2008-5728/334 m.) Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet

Savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(Değişik: 23/1/2008-5728/334 m.) Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan

alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri

kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar,

bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince

Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı

tarafından baroya bildirilir.

 

Yabancılar şube müdürünün bu sistem ve Geri gönderme merkezi sisteminden haberdar olmadığını bilmekteyiz ,biz yabancı haklarını koruma derneği olarak yayınlarımızda sitelerimizde medya organlarımızda hiç bir destek almadan ,yalnız iktisadi işletmenin gelirleri ,ile yabancı uyruklu vatandaşları ,Türkiye Cumhuriyetinde yasalar a saygılı bir vaziyette ,yaşamaları için elimizden ne geliyorsa yapmak için gayret ediyoruz 2013 raporu bu yöndedir.

1: 89 kişi kacak çalışan yabancı ülke vatandaşi Türkiye Cumhuriyeti yasaların kayıt altına alınarak kanunlar içinde çalışmalarını sağlandı

2: yabancıları zorla gasp edip kötü yola sürükleyen 44 adet firma ve şahıslar emniyet makamlarına bildirimi yapıldı

3; Fas ülkesinde Fas uyruklu bayanları evlilik vadiyle kandırarak Türkiye Cumhuriyetine getirilen kadınları çocuk sahibi yapma gayretinde bulunup yeni doğan çocukları başka ailelere satmak isteyen Çete mesuplarını İstanbul emniyet müdürlüğü haber merkezi ne ihbar edilerek ,çetenin çökeltilmesini ,ve yakalanmasını sağlanmıştır.

4: 6458 sayıl uluslararası koruma kanun yabancı vatandaşlarına anlatımı ve yasalardan nasıl yaralanmasını anlatarak bir çok yabancı ülke vatandaşin cezalarını ödemek kaydı ile ülkelerine gitmesi için yardımda bulunmuştur.

5: Göç idaresi genel müdürlüğün 15/04/2014 tarihindeki toplantısında Türkiye de yaşanan yabancı ülkesi vatandaşların sıkıntıları anlatılmış ve bu konuda idareye yapılması gereken eksiklerin giderilmesi için yazılı olarak bilği verilmiştir.

 1. insan ticareti ile mücadele edilmiş yabancı ülke vatandaşların ,normal yaşantıya girmeleri için ,gerekli işlemler yapılmış ve başarı elde etmiştir
 2. zor durumda kalan 7 yabancı vatandaş yabancı haklarını koruma derneği bütçesinde ödeme yapılarak masrafları ve cezaları karşılanmak üzere ülkelerine gönderilerek yakınlarına gönderilmiştir.
 3. yurt içinde ve yurt dışında binlerce aile ve yabancı ülke vatandaşlarına telofon hizmeti vererek kanunlar anlatılarak bilğilendirmiş ve başarı sağlamıştır.

9: yeminli tercümanlar tarafından ücretsiz tercümanlık hizmeti sağlanmıştır.

10; kanunlar içerisinde çalışma izni ile çalışan ,yabancı vatandaşların ,iş akdi iş veren tarafından sona erdirildiğinde ,hukuk kuralları içerisinde tazmınat hakları ve yasal hakları geri alınmıştır.

11: herkese gerekli yabancılar kanunu ile ilgili ,mevzuatlar anlatılmış ve bilgilendirilmiştir.

 

 

YABANCI HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ 2014 YILINDA BASKILAR ALTINDA VE ZAN ALTINDA BIRAKILMAK İSTENSE DAHİ ,HER TÜRLÜ MUCADELE EDEREK ,İNSAN TİCARETİ, VE SİMSARLIK YAPAN ŞAHISLAR VE KURUMLARI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARINA BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR .

Tek ilkesi Türkiye Cumhuriyeti ve başka ülke kurallarına Adalet ve aile kurallarına ve din hürriyet kuralarına herkesin saygı ,duymasi,insan hayatının ne olursa olsun kıymetli, olduğu her ne olursa olsun insanin ve kişiliğin üzerinden maddi menfaat ,Gözetilemez , gibi insan ticaretine kesinlikle göz kapatmayan ve kötü /art niyetli herkes ile hukuk kuralları içerisinde savaşacak bir yapıya sahip korkusuz bir yönetime sahip ilkelerimiz bulunmaktadır.

                                                                                     Yabancı haklarını koruma derneği

                                                                               Sedat Muhammed BÜYÜKKILIÇ