İSTANBUL HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN +90 212 517 6 885
Resmi Makaleler
2013 yılında uygulancak yabancı çalışma izin belgesi harç tutarları

2013 yılında uygulancak yabancı çalışma izin belgesi harç tutarları

2013 YILINDA UYGULANACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARÇ TUTARLARI (*) YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ ÇALIŞMA İZİN SÜRESİ 2013 YILI HARÇ TUTARI (TL) Süreli Çalışma İzin Belgesi(Süre uzatımları

Yabancı çalışanların sosyal güvenliği

Yabancı çalışanların sosyal güvenliği

1- Sosyal Sigorta Hükümleri Açısından: 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendine göre; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar

Çalışma izininde istisnai haller

Çalışma izininde istisnai haller

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak

Bağımsız çalışma izini

Bağımsız çalışma izini

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması

Süresiz çalışma izini

Süresiz çalışma izini

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara, iş

Süreli çalışma izini

Süreli çalışma izini

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak,

Doğrudan yabancı yatırımlar için istenilen belgeler

Doğrudan yabancı yatırımlar için istenilen belgeler

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU MERCİİ: Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı

Diğer sektörler için istenilen belgeler

Diğer sektörler için istenilen belgeler

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU MERCİİ: Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma

Eğlence sektöründe istenilen belgeler

Eğlence sektöründe istenilen belgeler

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU MERCİİ: Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma

Havacılık sektöründe istenilen belgeler

Havacılık sektöründe istenilen belgeler

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU MERCİİ: Yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma

Diğer Sayfalar : 123