İSTANBUL HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN +90 212 517 6 885
Resmi Makaleler
Duyuru ! Kurum Ve Duruluşların Dikkatine

Duyuru ! Kurum Ve Duruluşların Dikkatine

KURUM VE KURULUŞLARIN DİKKATİNE YABANCI HAKLARINI KORUMA DERNEĞİNDEN KAMU OYUNA DUYURULUR Yabancı Haklarını Koruma Derneği  , yönetim kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, dernek logosunun değiştirilmesine karar verilmiştir

8 Ayda 36 Kanun Çıkacak

8 Ayda 36 Kanun Çıkacak

AB Bakanı Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I. Aşamasını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. “AB sürecinin Anayasası” olarak adlandırdığı Yeni Avrupa Birliği Stratejisi’nde

YABANCI ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

YABANCI ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI

YABANCI ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA DUYURU ! Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde sosyal

06-02-2014 Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Yeni Genelge

06-02-2014 Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Yeni Genelge

Yabancı vatandaşin dikkatine ikamet izin taleplerinde istenilen özel sağlık siğortasi dikkat etmeniz gerekmektedir .6/6/2014 tarihinde duzenlene yeni saglık sıgortası kapsamına dikkat etmeniz gerekir genl saglık sıgortası bakanlık

Pasaport Süresiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Pasaport Süresiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

YABANCILARIN PASAPORT SÜRESİYLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelmiş olmakla birlikte vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli

Yabancılar uluslar arası koruma kanun tasarısı

Yabancılar uluslar arası koruma kanun tasarısı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI     BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri,

Faliyet eğitim meslek sınıflamaları

Faliyet eğitim meslek sınıflamaları

Eğitim Sınıflamaları ISCED 97 (International Standard Classification of Education) -Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitimin hangi yöntemle verildiğine bakmaksızın, özel eğitime ihtiyaç olanları da içerecek şekilde

Doğrudan yabancı yatırımlar

Doğrudan yabancı yatırımlar

ÖZELLİK ARZEDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KRİTERLERİ 29/8/2003 Tarih ve 25214 Sayılı Resmi Gazete yayımlanmış bulunan Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik uyarınca 4875 sayılı

İdari para cezaları

İdari para cezaları

              4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN   İDARİ PARA CEZALARI                                                                    4817

Başvuru formu ve gerekli belgeler

Başvuru formu ve gerekli belgeler

Belirli Süreli İş Sözleşmesi  Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri) Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçe Örneği  Şirket Ortağı Olarak Çalışma İzin Başvuru Dilekçe Örneği  Ev Hizmetlerinde Yabancı

Diğer Sayfalar : 123