İSTANBUL HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN +90 212 517 6 885

Resmi Makaleler

Yabancı Haklarını Koruma Derneği

Faliyet eğitim meslek sınıflamaları

- +

Yabancı HaklarıEğitim Sınıflamaları

ISCED 97 (International Standard Classification of Education) -Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitimin hangi yöntemle verildiğine bakmaksızın, özel eğitime ihtiyaç olanları da içerecek şekilde çocuklar, gençler ve yetişkinler için bütün örgün ve yaygın eğitimleri sağlayan kurumları kapsamaktadır. ISCED, ulusal eğitim sistemlerinin yapısı ve ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi her ne olursa olsun, eğitim politikası analizlerini yapmak ve karar vermeyi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış çok amaçlı bir sistemdir ve eğitim seviyesi ile eğitim alanı olmak üzere iki ana eksende toplanmıştır.
Eğitim Sınıflamaları görmek için tıklayınız

Faaliyet Sınıflamaları

Faaliyet sınıflamaları ekonomik alanda faaliyet gösteren tüm istatistiki birimler ile ilgili verilerin mümkün olduğunca homojen kategorilere ayıran ve sunumunu sağlayan, birimlerin ana faaliyetlerini belirleyen ve uluslararası veri karşılaştırmayı sağlayan sınıflamalardır.Bu sınıflamalar :

1. NAICS : Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri`nde kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır.
2. ANZSIC : Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerinde kullanılan standart sanayi sınıflamasıdır.
3. ISIC : Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan ve tüm dünyada kullanılması önerilen ekonomik faaliyetlerin sınıflamasıdır.
4. NACE : Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ISIC sınıflamasından türetilen ve üye ülkelerde zorunlu olarak kullanılan ekonomik faaliyet sınıflamasıdır.
Sınıflamaların karşısında bulunan `Birleşmiş Milletler` ve `Eurostat` yazılarına tıklandığında, sınıflamaların orijinallerine ulaşılmaktadır. `Birleşmiş Milletler` yazısına tıklandığında Birleşmiş Milletler`in sınıflama sunucusuna, `Eurostat` yazısına tıklandığında ise Eurostat`ın sınıflama sunucusuna (RAMON) ulaşılmaktadır.

Faaliyet Sınıflamaları görmek için tıklayınız

Meslek Sınıflamaları

ISCO-88,ILO`un önemli bir yayını olan ISCO-88 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması), meslek bilgilerinin uluslararası karşılaştırmasını mümkün kılma yönünde, meslek bilgilerini tanımlamak ve sunmak için zorunlu bir araçtır. Bir işi yapmak için gerekli olan beceri, uzmanlık ve seviyeyi dikkate alan ISCO-88, yapılan iş türüne göre dört tabakalı hiyerarşik bir yapıya sahiptir. ISCO-88`e göre, bir meslek sınıflamasında sınıflandırılan esas nesneler işlerdir. İş: Sınıflaması yapılan istatistiksel birimdir. Meslek kodlamasında dikkate alınması gereken hususlar:

`Çalışan küçük işletme sahipleri`ne meslek kodu verilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:Yapılan işler ve yerine getirilen görevler, ağırlıklı olarak yönetim ve işin organizasyonu ile ilgili ise Grup 131`den alanına göre meslek kodu verilmelidir.

Örnek 1: Kendisi de sıhhi tesisatçı olan bir küçük işletme sahibi düşünelim. Eğer, bu kişi kendisine ait bu işyerinde zamanının çoğunu işlerin organizasyonu, işletmenin girdi-çıktı hesapları ve müşteri ilişkileri konularında harcıyorsa, bu kişi yukarıda da belirtildiği gibi 1313 Birim Grubu (İnşaat sektöründeki küçük işletme sahipleri ve müdürleri) içinde sınıflandırılmalıdır.

Örnek 2: Çalışan küçük işletme sahibinin yaptığı işler ve yerine getirdiği görevler, ağırlıklı olarak aynı iş alanındaki diğer çalışanlarla genel olarak benziyorsa ve çok az yönetimsel işi varsa, bu durumda bu kişi kendi alanında çalışanlarla aynı birim grupta sınıflandırılmalıdır. Yukarıdaki örneği dikkate alırsak, eğer bir sıhhi tesisatçı zamanının çoğunu bilfiil sıhhi tesisatçılıkta (tesisat döşemekle) geçiriyorsa, bu kişi Birim Grup 7136 (Su ve boru tesisatçıları) içinde sınıflandırılmalıdır.

Örnek 3: Kendisine ait bir ticari aracı işleten şoförler, taksiciler, kamyon şoförleri, minibüs şoförleri, otobüs şoförleri vb. diğer şoförler birlikte Grup 832 (Motorlu taşıt sürücüleri) içindeki birim gruplardan uygun olanında sınıflandırılmalıdır.

Örnek 4: Kendisine ait muayenehane, büro vb. bulunan profesyonel meslek sahipleri (doktor, avukat, mimar, mühendis vb.) zamanlarının çoğunu mesleklerini icra etmekle geçiriyorlarsa (Örneğin; doktor hasta muayene ederek; avukat dava takibi yaparak, mimar çizim yaparak, mühendis proje vb. işler yaparak) bu kişilerin kendi profesyonel mesleklerinde sınıflandırılması gerekir. Fakat, bir doktor zamanının çoğunu bir tıp merkezinin idari ve organizasyon işlerinde harcıyorsa, gün içinde birtakım muayene vb. işleri yapsa bile bu kişi zamanının çoğunu yönetimsel faaliyetlerle geçirdiğinden dolayı, tıp merkezinin büyüklüğüne göre Alt Ana Grup 12 veya 13 içindeki uygun birim gruplardan birisinde sınıflandırılmalıdır.

Örnek 5: Alt Ana Grup 12 (Şirket müdürleri) ile Alt Ana Grup 13 (Küçük işletme sahipleri ve Müdürleri) arasındaki işletme müdürlerini ayırt ekmek için aşağıdaki ölçüt kullanılmalıdır: İşletmede müdür sayısı 3 veya daha fazla ise, işletmede çalışan müdürler Alt Ana Grup 12?de (Şirket müdürleri) sınıflandırılır,İşletme sahibi ile birlikte bir müdür veya işletme sahibi aktif olarak işletmede çalışmıyorsa en fazla 2 müdürün olduğu işletmeler ISCO-88?de küçük işletmeler olarak tanımlanmıştır.Örnek 6: Bakkal, kırtasiyeci-dükkanı, kitapçı-dükkanı, manav, fırın işletmecisi, çiçekçi-dükkan, hırdavatçı-dükkanı, manifaturacı-dükkan,tüpçü-dükkan, kantinci (sahibi veya işletmecisi), kahvehane işletmecisi, lokanta işletmecisi, otel işletmecisi, otopark işletmecisi vb. organize olmuş ticaret, imalat ve hizmet sunan küçük işletmelerin sahipleri ve müdürleri Alt ana grup 13 (Küçük işletme sahipleri ve müdürleri) içinde sınıflandırılacaktır. Bu tür dükkan, mağaza, lokanta, otel, kahvehane gibi yerlerde çalışan personel ise meslekleri ile ilgili yerlerde sınıflandırılmalıdır.
Meslek Sınıflamaları görmek için tıklayınız

YORUM GÖNDERYorum yapabilmek için üye olmanız gerekmektedir, üye olmak için tıklayınız.